X
X
X
X

IP Aдрес (Internet Protocol Address)

IP (Internet Protocol) е протокол, който дефинира правила за адресирането на мрежовите устройства. Това е протоколът, който описва какво е IP адрес и как той трябва да изглежда. Този протокол е в основата на интернет.

IP адресът версия 4 (IPv4) се състои от 4 октета и е с дължина 32 бита, като обикновено се представя в десетичен формат. Десетичната презентация на всеки октет е в интервала 0 .. 255. Пример за IPv4 адрес е 23.106.38.210.

IP адресът е уникален номер, който се използва от компютрите при техните обръщения един към друг в локална мрежа или интернет (подобно на телефонните номера). Чрез тези IP адреси устройствата се намират в мрежата и може да обменят информация помежду си.

За да могат две приложения да комуникират помежду си в интернет, едното задължително трябва да знае IP адреса на другото. Това е основна характеристика на комуникацията клиент-сървър в интернет.

За разлика от IPv4 адресите, които съдържат 32 бита информация, в новата версия на протокола IPv6 адресите съдържат 128 бита информация, например 2001:db8::25fd:23b1:870:3589.

IP адресът се използва при зареждането на сайтовете в уеб браузъра. За всеки домейн може да се зададе IP адрес, който отговаря на уеб сървъра, където се намират файловете на сайта.

IP адресът е необходим на всяко едно приложение (уеб браузъра), което иска да се свърже с друго приложение (уеб сървъра) в интернет, а DNS служи като указател, в който се съхранява информацията за домейна и отговарящия му IP адрес „домейн.име=IP адрес“.

Промяната на IP адреса за даден домейн може да се извърши в DNS зоната му. В зависимост от това къде се намира тя, промяна на IP адреса може да се извърши или през cPanel » Редактор на DNS зони или през клиентския профил DNS хостинг.

Не можете да намерите информацията, която търсите?

Създайте билет за поддръжка
Намерихте ли го полезно?
(2854 пъти гледано / 1143 го оцениха като полезно)

Top