X
X
X
X

Помощен център

Начална страницаПомощен центърХостинг Хостинг терминология

Хостинг терминология

Какво е Load Balancer? - (523 пъти гледано / 423 го оцениха като полезно)
Препратка (линк, хипервръзка) в HTML - (788 пъти гледано / 41 го оцениха като полезно)
What is Bandwidth? - (2348 пъти гледано / 2142 го оцениха като полезно)
HTTP статус кодове (status codes) - (569 пъти гледано / 32 го оцениха като полезно)
Какво е .htaccess? - (11 пъти гледано / 0 го оцениха като полезно)
IP Aдрес (Internet Protocol Address) - (2648 пъти гледано / 1143 го оцениха като полезно)
1 2 3

Използваните термини в уеб хостинг услугите.

Top