X
X
X
X

Помощен център

Начална страницаПомощен центърХостинг Хостинг терминология

Хостинг терминология

Какво е .htaccess? - (37 пъти гледано / 0 го оцениха като полезно)
IP Aдрес (Internet Protocol Address) - (2665 пъти гледано / 1143 го оцениха като полезно)
Трафик (количество данни) - (853 пъти гледано / 413 го оцениха като полезно)
Дисково пространство - (3444 пъти гледано / 2346 го оцениха като полезно)
Паркиран домейн - (473 пъти гледано / 234 го оцениха като полезно)
DNS (система за имена в интернет) - (791 пъти гледано / 611 го оцениха като полезно)
1 2 3

Използваните термини в уеб хостинг услугите.

Top