X
X
X
X

Какво са CGI и FastCGI?

CGI

Common Gateway Interface (CGI) представлява помощен инструмент за уеб сървъра, чрез който се делегира генерирането на уеб съдържание към изпълними файлове (приложения). Такива файлове са познати като CGI скриптове; програми или самостоятелни приложения, обикновено написани на скриптов език.

CGI протоколът стартира отделен процес в началото на всяка HTTP заявка и го приключва след завършване на изпълнението. Този модел на „нов процес за всяка нова заявка“ е много опростен за имплементация.

CGI има следните предимства:

  • Независим от програмни езици – CGI приложения могат да бъдат написани на почти всеки език.
  • Изолирани процеси – Приложенията работят в отделни процеси, което дава сигурност и стабилност.
  • Отворен стандарт – CGI е реализиран във всеки уеб сървър.
  • Архитектурна независимост – CGI не е обвързан със сървърната архитектура.

CGI също има някои недостатъци, като основен такъв е производителността. Това може да се наблюдава при често изпълнявани процеси. Тъй като се създава нов процес за всяка заявка и след изпълнение се прекратява, то ефективността е по-ниска спрямо FastCGI протокола.

FastCGI

FastCGI е по-нов, по-бърз и оптимален начин за работа на уеб сървъра с допълнителните приложения.

Предимствата на FastCGI включват:

  • Висока производителност – FastCGI процеси се използват повторно, за да се обслужат множество HTTP заявки, а не само една. Това решава CGI проблема със създаване на нови процеси за всяка заявка и съответно повишава производителността.
  • Лесна миграция от CGI – Приложенията, написани за CGI, могат сравнително лесно да се мигрират към FastCGI.
  • Независим от програмни езици – Както CGI, FastCGI приложения могат да бъдат написани на почти всеки програмен език.
  • Изолирани процеси
  • Архитектурна независимост – FastCGI се поддържа във всички сървърни продукти на пазара.

Не можете да намерите информацията, която търсите?

Създайте билет за поддръжка
Намерихте ли го полезно?
(5953 пъти гледано / 3532 го оцениха като полезно)

Top